روش بیهوشی در سزارین اگرچه اکثرا در سزارین بی حسی ناحیه ای انجام می شود ، ولی گاهی شدت وخامت وضعیت جنین مثل افت بسیار شدید ضربان قلب جنین و یا کوآگولوپاتی صدمات قلبی خاص خونریزی و نیز بیماران اورژانسی مثل پارگی جفت یا رحم و پرولاپس طناب نافی باعث می شود که بیهوشی عمومی به علت سرعت کار بیشتر ، الزامی شود .

جهت آماده سازی بیمار برای سزارین ، همه زنان حامله باید یک آنتی اسید خوراکی غیر پارتیکل دار مثل سدیم سیترات برای کاهش PH معدی دریافت کنند . علاوه برآن برخی متخصصین بیهوشی برای کاهش تولید اسید معده رانیتیدین و یا برای تسریع تخلیه معده متوکلوپرامید تجویز می کنند

در بیماران سزارین مثل سایر بیماران شکم پر ، جهت القای بیهوشی از روش القای با توالی سریع استفاده می شود که ترتیب آن به این صورت می باشد :

یک آنتی اسید غیرپارتیکل دار مثل سدیم سیترات 15 دقیقه قبل از القای بیهوشی تجویز می شود

رحم به سمت چپ جابجا می شود : چون در پوزیشن سوپاین رحم باعث فشردگی شریان آئورت در 15 تا 20 درصد خانم ها و همچنین فشردگی وناکاوا ( ورید اجوف تحتانی ) در همه خانم ها می شود که این امر باعث کاهش بازگشت وریدی و افت فشار می شود .

یک کاتتر داخل وریدی با سوراخ بزرگ برای انفوزیون محلول کریستالوئید قرار داده می شود .

به مدت 3 دقیقه پره اکسیژناسیون انجام می شود : این پره اکسیژناسیون حتما باید قبل از شروع بیهوشی صورت گرفته باشد چون خطر آسپیراسیون را به همراه دارد .

با آماده شدن جراح جهت شروع عمل ، یک دستیار باید فشار بر کریکوئید را اعمال کند ( مانور سیلیک ) و تا زمانی که لوله تراشه در محل خود فیکس شده و تراشه به وسیله یک لوله تراشه کافدار حفاظت شود باید این فشار حفظ شود ( برای جلوگیری از آسپیراسیون محتویات معده.

بعد از زایمان ، بیهوشی را می توان با افزایش غلظت اکسید نیترو و یا تجویز مخدرها و پروپوفل همراه با هوشبر استنشاقی عمیق تر کرد

داروهاي روتين :

   •   Pofol= 100mg
   •   Ketamin= 30-50 mg
   •   Sux= 100mg+Atra=15mg or Atra = 30mg
   •   Oxygen=N2O=2Liter/min

   After child birth :

   •   Oxytocin= 30 U….10u iv and 20u infusion
   •   Fenta=100-150mcg
   •   Midazolam=1mg
   •   Meto+dexa
   •   Cefazolin= 1g
+ نوشته شده در  ۹۱/۰۷/۲۰ساعت 21  توسط آرش بابایی  |